Klik til forsiden


 Klik til forsiden
RL·Byggerådgivning ApS - Ny Kirstinebjergvej 3 Find vej med G-map ... - 4800 Nykøbing F. - Telefon 2148 5876
rex@larsen.mail.dk - www.rexlarsen.dk


HUSEFTERSYN/TILSTANDSRAPPORTER

Ved salg af fast ejendom hæfter sælger i 10 år for de fejl og mangler, der måtte være på ejendommen.

Et huseftersyn er en professionel vurdering af, om bygningerne på en ejendom er i ringere stand end tilsvarende bygninger af samme alder.

Huseftersynet bestilles af sælger og udføres af en af Økonomi- og Erhvervsministeriet beskikket byggesagkyndig.

På baggrund af huseftersynet udarbejdes en tilstandsrapport, hvori den byggesagkyndige registrere de synlige fejl og mangler der måtte være, og hvori sælger afgiver oplysninger om ejendommens tilstand, således at køber får alle relevante oplysninger om forhold, der har betydning for indgåelse af handlen.

Tilstandsrapporten omfatter alle synlige skader og tegn på skader, der kan nedsætte bygningens funktion eller værdi nævneværdigt.

Efter udarbejdelsen af en tilstandsrapport, kan sælger få udarbejdet et ejerskifteforsikrings tilbud til køber. Forsikringen dækker købers risiko for skader, der ikke er registreret i tilstandsrapporten.

Ved at præsentere køber for en tilstandsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring- inden køber underskriver købsaftalen - fritages sælger for sit normale 10-årige ansvar for skjulte skader.

Rex Larsen har været beskikket byggesagkyndig siden ordningens start i 1996


Om tilstandsrapporter
Se de vejledende priser her >>>
www.olefog.dk - Opdateret d. 25.2.2017