Klik til forsiden


 Klik til forsiden
RL·Byggerådgivning ApS- Ny Kirstinebjergvej 3 Find vej med G-map ... - 4800 Nykøbing F. - Telefon 2148 5876
rex@larsen.mail.dk - www.rexlarsen.dk


KØBER RÅDGIVNING

At købe et hus er for de fleste den største økonomiske beslutning i deres liv, derfor kan det være en fordel at have sin egen uvildige og uafhængige byggesagkyndig med, inden den store beslutning træffes.

Køberrådgivning omfatter bl. andet en gennemgang af huset sammen med dig, således at du bedre får et overblik over de synlige fejl og skader der måtte være, og samtidig får du lejlighed til at få besvaret de tvivlspørgsmål, der måtte være til tilstandsrapporten og energimærket.

Køberrådgivningen giver dig også en mulighed for at få en vurdering af de enkelte bygningsdeles restlevetid samt et overslag over de eventuelt nødvendige udbedringsomkostninger.

Prisen for køberrådgivning er 3.000 kr. incl. moms plus kørselsgodtgørelse efter statens takster.

BYGHERRE RÅDGIVNING

At bygge hus, er for de fleste den største økonomiske beslutning i deres liv, hvorfor det er helt nødvendigt, at alle forhold omkring byggeriet er i orden.

Hvis en byggesag skal forløbe gnidningsløst, skal aftaleforholdet mellem bygherren og teknikerne samt håndværkerne være i orden. Alle aftaler, både tekniske, økonomiske og tidsmæssige, skal være aftalt på forhånd.

Med mere end 42 års erfaring med indgåelse af kontrakter i byggebranchen og 30 års erfaring som syns- og skønsmand, ofte på grund af, at kontraktforholdet ikke har været i orden, kan Rex Larsen fra RL Byggerådgivning ApS yde den rådgivning, der skal til, for at netop jeres byggeri forløber tilfredsstillende.

RL Byggerådgivning ApS tilbydes til både professionelle og private bygherrer.

www.olefog.dk - Opdateret d. 25.2.2017